Global Fan Token-Sporcard Açık Rıza Formu

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNÇÜ TARAFA AKTARIMINA İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

BİTCİ Borsa Teknoloji Anonim Şirketi (“ŞİRKET”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, özellikle BİTCİ Borsa Teknoloji Anonim Şirketi verinin paylaşılmasında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüğünü zedelemeyen meşru bir menfaati varsa, ilgili bir sözleşmenin ifasını gerektiriyorsa ya da açık rızanız alınmışsa yurt içindeki ve yurt dışındaki anlaşmalı üçüncü taraflara aktarılabilir ve kişisel veriler bu üçüncü taraflar tarafından işlenebilir.

Kişisel verilerinizi işlediğimiz faaliyetlerimiz hakkında size işbu Global Fan Token programında gerçekleşen iş birliği kapsamında BİTCİ Borsa Teknoloji Anonim Şirketi web sitemizde yer alan Katılımcı Aydınlatma metninin aynen geçerli olduğunu bildiririz.  

İşbu metinde belirtilenler hariç Global Fan Token platformu üzerinden hiçbir şekilde veri toplanmamaktadır.

Tarafımızca Global Fan Token platformu üzerinden SporCard Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.  ile gerçekleşen iş birliği kapsamında kişisel verileriniz işbu açık rıza metnine onay vermeniz halinde üçüncü taraf hizmet sağlayıcısı ile paylaşılacaktır. 

Bu iş birliği kapsamında amaç; kullanıcıların ayrıcalık kampanyasına katılması halinde SporCard bünyesindeki tüm spor salonlarında 5 gün süre ile ücretsiz kullanım hakkına sahip olmasıdır. 

 

Tarafımızca, üçüncü tarafa aktarılabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir;

 

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veri

Kimlik Bilgileri  

 

Ad, Soyad.

İletişim Bilgileri

 

E-posta adresi ve telefon numarası.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) belirtilen hukuki sebebe dayanarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ilgili kişi tarafından Platformlarımızda bulunan formun doldurulması, anketlerin cevaplandırılması vasıtasıyla işlenmektedir. Burada belirtilenler haricinde ayrıca bir veri kategorisi, toplama yöntemi veya paylaşımı yapılmayacaktır.

 

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz onay vermiş olduğunuz açık rıza metninde belirtilen amaç ve sebeplere bağlı olarak aktarılmaktadır. Bu açık rıza metnine ilişkin “Açık rıza metnini okudum ve anladım. Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum” beyanınız ile verilerinizin, kullanıcılara ayrıcalık verebilmek adına iş birliği içerisinde olduğumuz merkezi Türkiye’ de bulunan SporCard Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş. ile yurtiçinde paylaşılmasına ve bu tarafların kendi faaliyetleri kapsamında belirtilen verileri kullanmasına izin vermiş olacaksanız. 

 

Açık rıza istenildiğinde geri alınabilir. Bu husustaki taleplerinizi her zaman ‘Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni’  yer alan iletişim kanalları ile bildirebilirsiniz. 

 

 

© 2023 Powered by Bitci